Pwoj� Sovtaj Patrimw�n Kiltir�l Ayiti


Pwogram F�masyon

Pou pwofesyon�l Ayisyen nan Kons�vasyon

Kou ak atelye f�masyon yo ap f�t pou p�m�t plizy� douz�n pwofesyon�l kap travay nan mize ak enstitisyon ki gen koleksyon byen kiltir�l, plizy� etidyan devlope kapasite yo nan metye kons�vasyon ak restorasyon.

Se eksp� nan ICCROM (Sant Ent�nasyonal Etid ak Rech�ch pou Kons�vasyon ak Restorasyon Byen Kiltir�l), yon �ganizasyon ent�gouv�nmantal UNESCO kreye, ki ap dispanse pif� pati nan pwogram f�masyon an. ICCROM plante katye jeneral li nan vil W�m, nan peyi Itali.

P�son�l ICCROM ap travay seresere ak Sant Sovtaj Byen kiltir�l la pou elabore kou ak atelye yo pou f�me Pwofesyon�l Ayisyen nan div�s disiplin ki gen pou w� ak Jesyon Koleksyon, Kons�vasyon ak Restorasyon byen kiltir�l.