Pwoj� Sovtaj Patrimw�n Kiltir�l Ayiti


Tr�tman pou Kons�vasyon

Kons�vasyon ak Restorasyon Patrimw�n Kiltir�l Ayiti

Sant Sovtaj Patrimw�n Nasyonal la aksepte sove epi restore yon byen kilir�l s�lman l� m�t li oubyen jeran li bay otorizasyon pou sa. L� sa a, travay restorasyon yo konn f�t souplas oubyen nan Sant lan, selon jan sikonstans yo prezante.

L� yo fin enskri yon byen kiltir�l nan yon rejis Sant lan, se pwofesyon�l ki soti nan Smitsonyann, nan Enstiti Ameriken pou Kons�vasyon, nan Komite Boukliye Ble peyi Etazini ak nan l�t �ganizasyon ki espesyalize nan kons�vasyon ki f� oubyen ki �ganize travay tr�tman an. Anvan yo k�manse trete yon byen kiltir�l, yo konstate nan ki eta li ye. Gen de l� li konn neses� pou yo f� gwo etid pouse sou materyo ki f� li yo pou yo kapab rive jwenn pi bon rezilta ki posib la.

Gen de l�, yon senp netwayaj kapab sifi. Gen de l�, se k�k ti reparasyon lej� ak k�k mezi kons�vasyon obj� andomaje a merite. Gen de l� menm, sa mande yon restorasyon totalkapital sou matery�l ki andomaje a. Gen k�k pwoj� ki konn senp e ki konn f�t lapoula. Gen l�t pwoj� ki konn mande yon tr�tman pi pouse, pi konpl�ks. Nan ka sa a, sa konn pran plizy� sem�n ak plizy� mwa.