Pwoj� Sovtaj Patrimw�n Kiltir�l Ayiti


Patn� yo

Plizy� �ganizasyon kiltir�l potekole pou le sove Patrimw�n Kiltir�l Ayiti

Enstitisyon Smitsonyann �ganize pwoj� a gras ak konkou Komite Boukliye Ble peyi Etazini. Enstitisyon Smithsonian siyen yon memorand�m f�m�l ak Leta Ayisyen, atrav� Komisyon pou Rekonstriksyon Nasyonal la ak Minist� Kilti ak Kominikasyon pou reyalize pwoj� a. Komisyon Prezidansy�l peyi Etazini pou zaf� atistik ak Imanite yo te mobilize plizy� Ajans Federal peyi Etazini pou sip�te pwoj� a. Ajans Federal sa yo bay Enstiti Ameriken pou Kons�vasyon plizy� sibvansyon pou sip�te travay Kons�vat� volont� yo ap f� an Ayiti. Lig Bw�dwe te f� pwoj� yon don enp�tan pou li te kapab demare. Mete sou sa, Enstitisyon Smitsonyann pase ak� ak UNESCO, Komite Ent�nasyonal Boukliye Ble epi f� plizy� konsiltasyon ak Departmandeta peyi Etazini pou p�m�t pwoj� a benefisye tout kolaborasyon ki neses� ak l�t inisyativ ent�nasyonal ki an Ayiti.Reyinyon Reskondab kiltir�l ayisyen ak ameriken ki te f�t nan Washington D.C., jou 5 me 2010

Reyinyon Reskondab kiltir�l ayisyen ak ameriken ki te f�t nan Washington D.C., jou 5 me 2010 la pou diskite sou Pwoj� Sovetaj Kiltir�l la.
(Soti b�goch pou ale b�dwat) Bob Wankel, Prezidan ak KoPDG �ganizasyon Shubert; Paul Libin, Prezidan Lig Bw�dwe ak Visprezidan/Pwodikt� Jujamcyn Theatres; Margo Lion, Koprezidan Komisyon Prezidansy�l peyi Etazini pou Zaf� Atistik ak Imanite yo; Nina Lannan, ansyenprezidan Lig Bw�dwe; Rocco Landesman, Prezidan Fondasyon Nasyonal Zaf� Atistik; Marie Laurence Jocelyn-Lassègue, Minis Kilti Kominikasyon, Gouv�nman Repiblik Dayiti; G. Wayne Clough, Sekret�, Enstitisyon Smitsonyann; Patrick Delatour, Minis Tourism ak Prezidan Komisyon Prezidansy�l pou Rekonstriksyon Nasyonal, Gouv�nman Repiblik Dayiti; Francoise Thybulle, Direktris, Bibliyot�k Nasyonal Dayiti; Frantz Toussaint; Marsha Semmel, Direktris ai, Enstiti S�vis Mize ak Bibliyot�k; Jim Leach, Prezidan, Fondasyon Nasyonal pou Zaf� Atistik ak Imanite; Richard Kurin, Sousekret� pou zaf� Istorik, Atisitik ak Kiltir�l, Enstitisyon Smitsonyann; Rachel Goslins, Direktris Egzekitiv, Komisyon Prezidansy�l peyi Etazini pou Zaf� Atistik ak Imanite yo.


Members of the U.S. President�s Committee for the Arts and the Humanities visit the Haitian Cultural Recovery Center July 8, 2010.

Reyinyon ki tap f�t nan kad vizit manm Komisyon Prezidansy�l peyi Etazini pou Zaf� Atistik ak Imanite nan Sant Sovtaj Kiltir�l la, 8 jiy� 2010. Manm Gouv�nman an ak reprezantan div�s ONG nan sekt� kiltir�l la te prezan nan diskisyon sou Pwoj� a.