Pwojè Sovtaj Patrimwàn Kiltirèl Ayiti


Sant Sovtaj Byen Kiltirèl

Se yon platfòm pou Pwojè Patrimwàn Kiltirèl Ayiti a kapab ateri

Se nan yon kay twa etaj an beton ki mezire 7600 pye kare Sant lan tabli. Kay sa a pa te sibi okenn domaj pandan tranblemandtè 12 janvye a. Se yon konplèks ki byen sekirize e ki byen fèmen ak baryè. Anvan sa, kay sa a te gen ladan biwo Pwogram Devlopman Nasyonzini (PNUD). Sant lan gen plas pou moun k ap travay yo, li gen yon espas pou yo mete rejis yo, li gen laboratwa pou konsève tablo penti, objè 3D ak eskilti, dokiman, CD ak DVD yo. Li gen espas depo pou kenbe byen sa yo an sekirite.

Klike sou imaj la pou ou agrandi li epi  wè lejann yo.
Klike sou imaj la pou ou agrandi li epi  wè lejann yo.
Klike sou imaj la pou ou agrandi li epi  wè lejann yo.
Klike sou imaj la pou ou agrandi li epi  wè lejann yo.
Klike sou imaj la pou ou agrandi li epi  wè lejann yo.
Sant Pou Sovtaj Byen Kiltirèl, 387 Wout Boudon, Pòtoprens

Sant Pou Sovtaj Byen Kiltirèl, 387 Wout Boudon, Pòtoprens