Pwoj� Sovtaj Patrimw�n Kiltir�l Ayiti


Sant Sovtaj Byen Kiltir�l

Se yon platf�m pou Pwoj� Patrimw�n Kiltir�l Ayiti a kapab ateri

Se nan yon kay twa etaj an beton ki mezire 7600 pye kare Sant lan tabli. Kay sa a pa te sibi okenn domaj pandan tranblemandt� 12 janvye a. Se yon konpl�ks ki byen sekirize e ki byen f�men ak bary�. Anvan sa, kay sa a te gen ladan biwo Pwogram Devlopman Nasyonzini (PNUD). Sant lan gen plas pou moun k ap travay yo, li gen yon espas pou yo mete rejis yo, li gen laboratwa pou kons�ve tablo penti, obj� 3D ak eskilti, dokiman, CD ak DVD yo. Li gen espas depo pou kenbe byen sa yo an sekirite.

Klike sou imaj la pou ou agrandi li epi  w� lejann yo.
Klike sou imaj la pou ou agrandi li epi  w� lejann yo.
Klike sou imaj la pou ou agrandi li epi  w� lejann yo.
Klike sou imaj la pou ou agrandi li epi  w� lejann yo.
Klike sou imaj la pou ou agrandi li epi  w� lejann yo.
Sant Pou Sovtaj Byen Kiltir�l, 387 Wout Boudon, P�toprens

Sant Pou Sovtaj Byen Kiltir�l, 387 Wout Boudon, P�toprens