Pwojč Sovtaj Patrimwŕn Kiltirčl Ayiti


Evalyasyon Materyčl Kiltirčl

Kouman yo detčmine estati Koleksyon yo

Nan kad travay li, Pwojč Sovtaj Patrimwŕn Kiltirčl la konn vizite kčk sit ak kčk koleksyon pou li kapab evalye eta yo. Pami sit sa yo nou jwenn kčk mize, galeri, achiv, estasyon radio ak televizion ak kčk lňt sit, prive tankou piblik.Se konsa yo te vizite kčk eleman achitekti ak penti sou mi nan Katedral Espiskopal Sent Trinite a, kote kčk ekspč te fč yon seri etid sou plas. Ekspč yo evalye koleksyon ki te sere nan kay yo, nan konntenč ak kčk lňt abri pwovizwa.

Click to enlarge and view captions
Click to enlarge and view captions
Click to enlarge and view captions