Pwoj� Sovtaj Patrimw�n Kiltir�l Ayiti


�d Pwoj� Sovtaj Patrimw�n Kiltir�l Ayiti a resevwa

Lig Bwodwe ansanm ak �ganizasyon Shubert epi Kominote Bwodwe a pran angajman pou yo sip�te Pwoj� Sovtaj Patrimwann Kiltir�l Ayiti a ak k�b yo. K�k ajans kiltir�l federal f� Enstiti Ameriken pou Kons�vasyon jwenn mwayen pou yo kapab peye depans ki gen pou w� ak vizit kons�vat� etranje ki vle travay sou pwoj� a an Ayiti. Enstitisyon Smitsonyann itilize konpetans moun ki ap travay pou li yo ak tan yo pou p�m�t pwoj� a mache.

Pwoj� Sovtaj Patrimw�n Kiltir�l Ayiti a bezwen plis sip�. Depans pou premye lane fonksy�nman pwoj� a koute anviron 4 milyon dola. Smitsonyann te resevwa 2 milyon dola ameriken ki te soti nan fon federal peyi Etazini pou finanse pwoj� a. Anplis, donat� prive yo bay anvion 500.000 dola ameriken. Pwoj� Sovtaj Patrimw�n Kiltir�l la bezwen lajan pou finanse aktivite sant la, vizit eksp� nan kons�vasyon an Ayiti, pou detere trez� kilitir�l ki anba dekonm yo pou kons�ve koleksyon yo rekipere yo.

Si ou ta renmen bay k�b ak tan ou, oubyen konesans ou pou Pwoj� Sovtaj Kiltir�l la, kontakte nou nan adr�s sa a:

Haiti Cultural Recovery Project
Smithsonian Institution
PO Box 37012
MRC 040
Washington, D.C. 20013-7012
USA
(202) 633-5240