Pwojè Sovtaj Patrimwàn Kiltirèl Ayiti


Èd Pwojè Sovtaj Patrimwàn Kiltirèl Ayiti a resevwa

Lig Bwodwe ansanm ak Òganizasyon Shubert epi Kominote Bwodwe a pran angajman pou yo sipòte Pwojè Sovtaj Patrimwann Kiltirèl Ayiti a ak kòb yo. Kèk ajans kiltirèl federal fè Enstiti Ameriken pou Konsèvasyon jwenn mwayen pou yo kapab peye depans ki gen pou wè ak vizit konsèvatè etranje ki vle travay sou pwojè a an Ayiti. Enstitisyon Smitsonyann itilize konpetans moun ki ap travay pou li yo ak tan yo pou pèmèt pwojè a mache.

Pwojè Sovtaj Patrimwàn Kiltirèl Ayiti a bezwen plis sipò. Depans pou premye lane fonksyònman pwojè a koute anviron 4 milyon dola. Smitsonyann te resevwa 2 milyon dola ameriken ki te soti nan fon federal peyi Etazini pou finanse pwojè a. Anplis, donatè prive yo bay anvion 500.000 dola ameriken. Pwojè Sovtaj Patrimwàn Kiltirèl la bezwen lajan pou finanse aktivite sant la, vizit ekspè nan konsèvasyon an Ayiti, pou detere trezò kilitirèl ki anba dekonm yo pou konsève koleksyon yo rekipere yo.

Si ou ta renmen bay kòb ak tan ou, oubyen konesans ou pou Pwojè Sovtaj Kiltirèl la, kontakte nou nan adrès sa a:

Haiti Cultural Recovery Project
Smithsonian Institution
PO Box 37012
MRC 040
Washington, D.C. 20013-7012
USA
(202) 633-5240