Pwojè Sovtaj Patrimwàn Kiltirèl Ayiti


Moun k ap travay pou pwojè a

Yon ekip travayè ki plen eksperyans nan zafè lakilti.

Se Doktè Richard Kurin, Sousekretè pou zafè listwa, lèza ak lakilti nan Smitsonyann ki sipèvizè Pwojè Sovtaj Patrimwàn Kiltirèl la. Li se antropològ kiltirèl ak ekriven. Li se yon gwo pèsonalite nan zafè patrimwàn kiltirèl yo konnen toupatou nan lemonn. Li ap travay pou Smitsonayan depi trantan. Li te travay ak kèk kòlèg ayisyen nan reyalizasyon Festival tradisyonèl (Folklife Festival) Smitsonyann sou Ayiti an 2004. Kounye a li ap travay pou Komite Kowòdinasyon Entènasyonal UNESCO pou Ayiti.

Se Olsen Jean Julien, ansyen minis Kilti ak Kominikasyon peyi Dayiti, ki ap dirije Sant Sovtaj Byen Kiltirèl la. Li te travay kòm kowòdonatè nan Festival Tradisyonèl Smitsonyann sou Ayiti an 2004. Li gen yon diplòm avanse nan achitekti li pran nan Inivèsite Kolonmbya.

Corrine Wegener se kowòdonatris pou zafè entènasyonal Pwojè Sovtaj Patrimwàn Kiltirèl la. Li responsab òganizasyon pwojè a ak lòt kòlèg li yo. Li se prezidan Komite Boukliye Ble nan peyi etazini. Kounye a li ap travay kòm konsèvatris mize a pou Enstiti Da nan Mineyapolis. Li te bay koutmen nan estabilize Mize Irakyen an pandan lagè Gòlf la.

Stephanie Hornbeck jwe wòl konsèvatris anchèf Sant Sovtaj Byen Kiltirèl la. Pa gen twò lontan, li te pran retrèt li nan Mize Nasyon Da Afriken Smitsonyann nan, kote li te konsèvatris pandan plis pase dizan.

Men lòt moun ki ap travay pou sant lan :

Reskonsab lyezon Pwojè a: Patrick Vilaire
Direktè Administratif: Joseph Jean Baptiste Mentor
Registrè: Carmelita Douby Guillaume
Kowòdonatè pou zafè fòmasyon : Jean Malherbe Fritz Berg Jeannot
Asistant Administrativ : Misly Michel
Chofè: Erikson Pierre Louis, Daliza Herold, Holibris Simon
Ajan Sekirite: Jean Gilbert Registre, Philipeaux Fritznel
Menajè: Yanick Augustin
Gardien: Jean Lenek
Asistan: Hilaire DuqueresThe Cultural Recovery Center at 387 Route de Bourdon, Port-au-Prince

Staff, Haitian stakeholders and international conservators and training consultants gather at the Cultural Recovery Center in Port-au-Prince.

Special Projects Director Patrick Vilaire reviews plans with CRC Manager Olsen Jean Julien.

Special Projects Director Patrick Vilaire reviews plans with CRC Manager Olsen Jean Julien.

Original CRCH team from June 2010.

Original CRCH team from June 2010.

Expanded CRCH team in May 2011.

Expanded CRCH team in May 2011.

Conservators Kristín Gísladóttir, Anaïs Gailhbaud, Viviana Dominguez, and Stephanie Hornbeck .

Conservators Kristín Gísladóttir, Anaïs Gailhbaud, Viviana Dominguez, and Stephanie Hornbeck .