Pwoj� Sovtaj Patrimw�n Kiltir�l Ayiti


Moun k ap travay pou pwoj� a

Yon ekip travay� ki plen eksperyans nan zaf� lakilti.

Se Dokt� Richard Kurin, Sousekret� pou zaf� listwa, l�za ak lakilti nan Smitsonyann ki sip�viz� Pwoj� Sovtaj Patrimw�n Kiltir�l la. Li se antropol�g kiltir�l ak ekriven. Li se yon gwo p�sonalite nan zaf� patrimw�n kiltir�l yo konnen toupatou nan lemonn. Li ap travay pou Smitsonayan depi trantan. Li te travay ak k�k k�l�g ayisyen nan reyalizasyon Festival tradisyon�l (Folklife Festival) Smitsonyann sou Ayiti an 2004. Kounye a li ap travay pou Komite Kow�dinasyon Ent�nasyonal UNESCO pou Ayiti.

Se Olsen Jean Julien, ansyen minis Kilti ak Kominikasyon peyi Dayiti, ki ap dirije Sant Sovtaj Byen Kiltir�l la. Li te travay k�m kow�donat� nan Festival Tradisyon�l Smitsonyann sou Ayiti an 2004. Li gen yon dipl�m avanse nan achitekti li pran nan Iniv�site Kolonmbya.

Corrine Wegener se kow�donatris pou zaf� ent�nasyonal Pwoj� Sovtaj Patrimw�n Kiltir�l la. Li responsab �ganizasyon pwoj� a ak l�t k�l�g li yo. Li se prezidan Komite Boukliye Ble nan peyi etazini. Kounye a li ap travay k�m kons�vatris mize a pou Enstiti Da nan Mineyapolis. Li te bay koutmen nan estabilize Mize Irakyen an pandan lag� G�lf la.

Stephanie Hornbeck jwe w�l kons�vatris anch�f Sant Sovtaj Byen Kiltir�l la. Pa gen tw� lontan, li te pran retr�t li nan Mize Nasyon Da Afriken Smitsonyann nan, kote li te kons�vatris pandan plis pase dizan.

Men l�t moun ki ap travay pou sant lan :

Reskonsab lyezon Pwoj� a: Patrick Vilaire
Direkt� Administratif: Joseph Jean Baptiste Mentor
Registr�: Carmelita Douby Guillaume
Kow�donat� pou zaf� f�masyon : Jean Malherbe Fritz Berg Jeannot
Asistant Administrativ : Misly Michel
Chof�: Erikson Pierre Louis, Daliza Herold, Holibris Simon
Ajan Sekirite: Jean Gilbert Registre, Philipeaux Fritznel
Menaj�: Yanick Augustin
Gardien: Jean Lenek
Asistan: Hilaire DuqueresThe Cultural Recovery Center at 387 Route de Bourdon, Port-au-Prince

Staff, Haitian stakeholders and international conservators and training consultants gather at the Cultural Recovery Center in Port-au-Prince.

Special Projects Director Patrick Vilaire reviews plans with CRC Manager Olsen Jean Julien.

Special Projects Director Patrick Vilaire reviews plans with CRC Manager Olsen Jean Julien.

Original CRCH team from June 2010.

Original CRCH team from June 2010.

Expanded CRCH team in May 2011.

Expanded CRCH team in May 2011.

Conservators Krist�n G�slad�ttir, Ana�s Gailhbaud, Viviana Dominguez, and Stephanie Hornbeck .

Conservators Krist�n G�slad�ttir, Ana�s Gailhbaud, Viviana Dominguez, and Stephanie Hornbeck .