Pwojè Sovtaj Patrimwàn Kiltirèl Ayiti


Ekspè nan Konsèvasyon

Pataje Konesans ak Koutmen pou Pratrimwàn Killtirèl Ayiti

Yon kantite ekspè nan zafè konsèvasyon deja bay koutmen nan kad Pwojè Sovtaj Patrimwàn Kiltirèl Ayiti a. Ekspè sa yo travay nan Sant lan, anba sipèvizyon Stephanie Hornbeck, ki se ansyèn konsèvatris nan Mize Da Afriken Smitsonyann nan, ki ap travay tou pou Caryatid Conervation ki an Mayami Florid.

Nan ekip konsèvatè ak ekspè Smitsonyann yo nou jwenn:

Nan Ekip konsèvatè ak ekspè Enstiti Ameriken pou Konsèvasyon an nou jwenn:Beverly Perkins works on  the restoration of artifacts.

Beverly Perkins ap retore yon objè.