Pwoj� Sovtaj Patrimw�n Kiltir�l Ayiti


Sit Kiltir�l yo

Patrimw�n Kiltir�l Ayiti a sibi gwo domaj

Pwoj� Sovtaj Kiltir�l travay sou sit kiltur�l ak koleksyon tranblemannt� 12 janvye andomaje oswa menase.

Katredral Sent Trinite se youn nan sit priyorit� pwoj� a. Katedral la detwi ak tout gwo �g li a. Se s�lman k�k mi sou kote n� Katedral la kir et kanpe. Anvan tranblemannt� a, Katedral la te pote 15 penti sou mi li yo. Se atis pent Centre d�Art ki te reyalize penti sa yo, ant 1947 ak 1951, anba direksyon De Witt Peters ak Selden. Apre tranblemannt� a, se s�lman 3 ladan yo ki chape. 3 penti miral sa yo se : Native Street Procession Prefete Dufaut siyen, Bat�m Jezi Castera Bazile siyen ak Lasents�n oubyen D�nye manje Philom� Obin siyen.

The Holy Trinity Episcopal Cathedral before the earthquake, after, and now.
The Holy Trinity Episcopal Cathedral before the earthquake, after, and now.
The Holy Trinity Episcopal Cathedral before the earthquake, after, and now.

Katedral Sent Trinite, anvan tankou apr� tranblemannt� a ak kounye a.

Centre d�Art. Men yon l�t sit enp�tan tranblemannt� a detwi. �v yo rive sove nan r�s Sant lan, yo te sere yo nan konnten�. Gen l�t ki rete anba dekonm toujou. Yon l�t kote, pif� pati Mize Nader a kraze. Yon rive sove plizy� milye tablo. Div�s l�t toujou anba dekonm.

Click to enlarge and view captions
Click to enlarge and view captions
Click to enlarge and view captions
Click to enlarge and view captions
Click to enlarge and view captions
Click to enlarge and view captions
Click to enlarge and view captions
Click to enlarge and view captions
Click to enlarge and view captions
Click to enlarge and view captions
Click to enlarge and view captions
Click to enlarge and view captions
Click to enlarge and view captions
Click to enlarge and view captions
Click to enlarge and view captions
Click to enlarge and view captions